Manuele therapie

Uit Wikifysio
Ga naar: navigatie, zoeken

Manuele therapie

Inleiding

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties.

Ruggengraat.jpg Wervelkolom

Over de manueeltherapeut en de opleiding

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie één van de vijf erkende post-HBO en/of universitaire opleidingen voor manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleidingen bieden toegang tot het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en/of het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

De opleidingen duren gemiddeld vier jaar (in deeltijdstudie)

Over manuele therapie; het onderzoek en de therapie

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueeltherapeuten bedienen zich van specifiek manueeltherapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek

Na anamnese volgen palpatie, metingen en specifieke onderzoekstechnieken (zoals rol/glij- en tractie/translatietechnieken) of analyse van voorkeurspatronen in het bewegen. Deze geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventuele functiestoornissen van gewrichten. Het lokale onderzoek wordt gerelateerd aan het bewegen in de volledige bewegingsketen en/of aan de totale bewegingsfunctie van de patiënt. Op grond van de onderzoeksgegevens wordt er een manueeltherapeutische diagnose geformuleerd. De manueeltherapeut zal tijdens het eerste consult in overleg met de patiënt besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is, of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is. In beide laatste gevallen vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats.

Therapie

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Hierbij kunnen o.a. amplitude, ritme, duur, begin- en eindpositie worden gevarieerd. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel. Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Aan het eind van de behandelserie (na gemiddeld 6 tot 9 behandelingen), of tussentijds, rapporteert de manueeltherapeut aan de verwijzer.


Wanneer naar een manueeltherapeut?

Door de gespecialiseerde opleiding en het kunnen toepassen van de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie uitermate geschikt voor de diagnosestelling, al of niet in combinatie met de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Als manuele therapie lokaal niet geïndiceerd is, kunnen manueeltherapeutische technieken in andere bewegingsketens voorwaardenscheppend werken voor herstel.

Over de verwijzing

Een manueeltherapeutisch consult of manueeltherapeutische behandeling volgen alleen op verwijzing van een arts of specialist. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars is een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerd manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen. Er bestaat voor manuele therapie een apart tarief. Manuele therapie bij heupartrose | Manuele therapie bij schouderklachten

Zie ook